Kinderpraktijk Zeker en Sterk                

meer weten, sterk voelen  
 

lesmateriaal rekenen

lesmateriaal

rekenen

splitsen en rijgen

Deze 4 stappenschema's zijn op A4 formaat. Met behulp van het schema kunnen de kinderen plus en minsommen door het tiental uitrekenen. De schema's zijn er voor plus en minsommen. Er is een versie met getallenlijn en beschreven stappen en een versie met alleen de schematische weergave van de stappen.

automatiseren

Knip en vouw tafelblad (A4 formaat) waarop de kinderen zelf de tafel noteren die ze willen oefenen. De kleuren groen-geel-rood geven de moeilijkheid van de sommen aan. Ken je de som? Vouw het antwoord om naar de achterkant.

Tijd

De instructie/opzoekkaarten voor de analoge en digitale tijden zijn op A4-formaat. Rondom de klok is aangegeven hoe de tijden heten. Op de kaart helpen de kleuren om de tijden beter te kunnen benoemen en onthouden.

Tijd

In een boekje van 8 pagina's (A4-formaat) is de tijdsindeling van een dag/24 uur weergegeven in zowel de analoge als de digitale tijd. Iedere 5 minuten op een dag wordt weergegeven op een tijdlijn van steeds een uur. Het tijdsbesef kan op deze wijze worden verbeterd, evenals het verband tussen de analoge en de digitale tijd.

Tijd

Instructie/opzoekkaart klok op tijdlijn Op A3-formaat wordt op een tijdlijn van 24 uur weergegeven hoe de hele uren worden genoemd van zowel de analoge als de digitale klok. Ook de indeling nacht-ochtend-middag-avond is aangegeven en er zijn voorbeelden gegeven van hoe de analoge en digitale tijden gedurende de dag worden genoemd.

 

Automatiseren en memoriseren zijn veelgebruikte termen in het onderwijs. Maar wat houdt het nu eigenlijk in? Een kind moet zich reeds behandelde en geoefende leerstof zo eigen maken, dat deze snel of zelfs direct oproepbaar is uit het lange termijn geheugen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de onderbouw al bij het herkennen, onthouden en benoemen van de kleuren, cijfers en letters.......na een tijdje oefenen hoeven kinderen hier niet meer over na te denken en weten ze direct om welke kleur, cijfer of letter het gaat. Het werkgeheugen hoeft niet meer belast te worden met het 'bedenken van de oplossing', want het kind heeft de kennis direct paraat. Dat is fijn, want nu kan deze beheerste kennis worden ingezet om weer nieuwe stof aan te leren: opdrachten met kleuren, hoeveelheden vergelijken, cijfers optellen, woorden lezen etc. 

Het automatiseren van de leerstof is een belangrijk en meestal "spontaan" proces, wat op gang komt door (veel) herhaling. Bij sommige kinderen lukt het automatiseren, ondanks deze herhaling, niet vanzelf. Soms blijkt dit al tijdens de kleuterperiode, soms pas als de hoeveelheid nieuwe leerstof toeneemt. Er is een langere periode en/of een intensiever oefentraject nodig. Soms is het zelfs zo moeilijk, dat er sprake kan zijn van een leerprobleem of een leerstoornis. Ondanks een half jaar waarin twee keer per week planmatig en gericht extra werd geoefend, is een kind nauwelijks of geheel niet vooruit gegaan bij technisch lezen of rekenen. Mogelijk betekent deze hardnekkigheid in combinatie met een grote achterstand dat er sprake is van ernstige lees- of rekenproblemen. Een onderzoek door een psycholoog of orthopedagoog is nodig om eventueel de diagnose dyslexie of dyscalculie te stellen.

Heeft uw kind (ernstige) reken- ,lees- of spellingproblemen of is de diagnose dyscalculie of dyslexie gesteld? Ook in die gevallen kunt u bij mij terecht voor extra of aanvullende begeleiding. Als remedial teacher heb ik de afgelopen jaren veel kinderen met deze problemen met succes begeleid en weer vertrouwen en plezier gegeven in het leren op school. 
Kaart
Opbellen
E-mail