Kinderpraktijk Zeker en Sterk                

meer weten, sterk voelen  
 

lesmateriaal rekenen

lesmateriaal

rekenen

Uw winkelwagen is leeg

 

Automatiseren en memoriseren zijn veelgebruikte termen in het onderwijs. Maar wat houdt het nu eigenlijk in? Een kind moet zich reeds behandelde en geoefende leerstof zo eigen maken, dat deze snel of zelfs direct oproepbaar is uit het lange termijn geheugen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de onderbouw al bij het herkennen, onthouden en benoemen van de kleuren, cijfers en letters.......na een tijdje oefenen hoeven kinderen hier niet meer over na te denken en weten ze direct om welke kleur, cijfer of letter het gaat. Het werkgeheugen hoeft niet meer belast te worden met het 'bedenken van de oplossing', want het kind heeft de kennis direct paraat. Dat is fijn, want nu kan deze beheerste kennis worden ingezet om weer nieuwe stof aan te leren: opdrachten met kleuren, hoeveelheden vergelijken, cijfers optellen, woorden lezen etc. 

Het automatiseren van de leerstof is een belangrijk en meestal "spontaan" proces, wat op gang komt door (veel) herhaling. Bij sommige kinderen lukt het automatiseren, ondanks deze herhaling, niet vanzelf. Soms blijkt dit al tijdens de kleuterperiode, soms pas als de hoeveelheid nieuwe leerstof toeneemt. Er is een langere periode en/of een intensiever oefentraject nodig. Soms is het zelfs zo moeilijk, dat er sprake kan zijn van een leerprobleem of een leerstoornis. Ondanks een half jaar waarin twee keer per week planmatig en gericht extra werd geoefend, is een kind nauwelijks of geheel niet vooruit gegaan bij technisch lezen of rekenen. Mogelijk betekent deze hardnekkigheid in combinatie met een grote achterstand dat er sprake is van ernstige lees- of rekenproblemen. Een onderzoek door een psycholoog of orthopedagoog is nodig om eventueel de diagnose dyslexie of dyscalculie te stellen.

Heeft uw kind (ernstige) reken- ,lees- of spellingproblemen of is de diagnose dyscalculie of dyslexie gesteld? Ook in die gevallen kunt u bij mij terecht voor extra of aanvullende begeleiding. Als remedial teacher heb ik de afgelopen jaren veel kinderen met deze problemen met succes begeleid en weer vertrouwen en plezier gegeven in het leren op school. 
Kaart
Opbellen
E-mail